Verbinden van zorgaanbieders


Wij hebben het volgende voor ogen: binnen unieKJP vormen KJP-ers op vrijwillige basis een samenwerkingsverband.

In een opzet waarbij de KJP-ers van grotere zorgorganisaties bij hun werkgever werkzaam blijven.

UnieKJP participeert in crisisdiensten voor de avond-, nacht- en weekend-diensten en coördineert bijvoorbeeld 

voor de kleinere zorgaanbieders een gezamenlijke bureaudienst. 


Het streven is om KJP-ers binnen unieKJP nauwer met elkaar te laten samenwerken. Onder meer door intervisie, gezamenlijk opgezet en ingevuld onderwijs, bijscholing en ook met een bureaudienst voor overdag.