Onze visie


UnieKJP wil bijdragen aan een professionele inrichting van de jeugdzorg. Zodat kinderen en hun omgeving

het vertrouwen krijgen én houden in de hen aangeboden hulp. Met daarnaast als duidelijke insteek

het aantrekkelijk maken én houden van het werk voor KJP-ers en overige (jeugd-) zorgprofessionals. 


Samen vormen wij unieKJP!

 


Missie


Betere jeugdzorg.

Meer verbinden.

Minder bureaucratie.

KJP-ers  inzetten bij beleidsontwikkeling.