Wij organiseren van binnenuit. 

Met daarbij nadrukkelijk oog hebbende voor de positie en samenwerking van de hoogste functionarissen

in de keten van jeugdzorg. Wanneer op deze posities langdurig met elkaar afgestemd kan worden, 

beleid ontwikkeld mag worden, ruimte aanwezig is om invloed uit te oefenen en de mogelijkheid bestaat

beslissingen te nemen, dan wordt er vanuit de dagelijks praktijk naar oplossingen gekeken. Vanuit de analyse

van de feitelijke situatie omtrent jongeren en niet vanuit abstracties, politieke belangen of korte termijn

financiering.