Organisatie-overstijgend opleidingsplan 


René Cardynaals heeft al ervaring opgedaan met het opzetten van geaccrediteerde opleidingen. Het enthousiasme 

en de tevredenheid van deelnemers en docenten bleek aan beide zijden groot. Het inspireerde tot het opstellen van nieuwe na- en bijscholing. Via de insteek van herregistratie voor KJP-ers hen met elkaar verbinden. Bekend raken 

met ‘wie wat doet’. Versterken van de expertise en door middel van praktijkgerichte en actuele thema’s rechtstreeks bijdragen aan verbetering van de huidige zorgverlening. Het idee is ook om een ‘self-reflecting team’ te vormen – 

een idee van Jan Olthof (systeemtherapeut)  – om zodoende complexe problemen in de zorg aan te pakken.


Er wordt gestart met opleidingen voor KJP-ers als opmaat naar een breder, organisatieoverstijgend opleidingsplan.

Het streven is uit te breiden naar scholing voor overige (jeugd-)zorgprofessionals, zelfs beleidsmakers, bestuurders, gemeenteambtenaren... Opgesteld samen met en voor ketenpartners in de zorg.


 

  

Accreditatie

 

Er worden accreditatiepunten aangevraagd per module. In principe 4 punten per dagdeel. Voor meer informatie neem contact op. Voorlopig zijn er onder meer vanwege Covid-19 geen modules gepland. 
Onderwerpen waar we over denken zijn onder andere de gemeente als zorgverstrekker, hypnose 3-daags door Ton Wilken, Jan Olthof en René Cardynaals. Stemmen horen door Dirk Corsten. En ook het doen van consultaties, psychofarmaca in

de crisisdienst, samenwerken en leren van crisissen, taal van agressie van Rita van den Elzen en Richard Brunenberg, gezonde sexualiteit, suïcide en doodsoorzaken, Adoptie problematiek volgens Andolfi.