Strategie


UnieKJP heeft als doelstelling om een verbeterslag te realiseren binnen de zorg. Wij willen dat bereiken door zorgaanbieders te verbinden, een consult-/bureaudienst te initiëren, crisisdiensten te regelen, advies te geven

op het gebied van beleid en door samenwerken op het gebied van onderzoek en bij personeelsgebrek. 


UnieKJP heeft voor ogen organisaties te doen inzien dat het ‘samen werken’ van de KJP-ers bijdraagt aan zowel zorgdoelstellingen als bedrijfseconomische maatstaven. De huidige zorgarchitectuur onder de loep nemen: meer onderling afgestemde zorgpaden ontwikkelen vanuit behandel- en psychiatrische visie. En pas daarna inpassen

in bedrijfseconomische modellen, niet omgekeerd. 

In ‘ons ideale plaatje’ gaan zowel grote en kleine organisaties unieKJP ondersteunen. Wij zien graag de accenten

in de taken van unieKJP de komende jaren verschuiven. Van het verminderen van bureaucratie en inefficiënte afstemming binnen de jeugdzorg naar een meer efficiënte benadering op beide vlakken. 

We zien een rol bij beleidsvorming en bij wetenschappelijk onderzoek. Om te komen tot waar het ons allemaal

om te doen is: ‘onze jeugd’ voorop stellen. Hen betere zorg bieden.