Over unieKJP

UnieKJP streeft naar organisatieoverstijgende samenwerking van kinder- en jeugdpsychiaters (KJP-ers) .


UnieKJP richt zich op het verbeteren van de situatie voor de jeugd in de jeugdzorg en op het verbeteren

van de kwaliteit van de jeugdzorg


De term jeugdzorg wordt gebruikt als verzamelnaam voor de jeugdzorg en de jeugd GGZ: alles en iedereen – hulpverleners, organisaties, professionals en ook niet-professionals – die betrokken zijn bij de zorg voor

‘onze kinderen met en zonder problemen op het psychische of gedragsmatige vlak’.


UnieKJP wil door middel van onder andere bij- en nascholing voor KJP-ers de vakkennis en vaardigheden doen toenemen. En de kennis van elkaar en elkaars specialisme. Op een verbindende manier. Startend in Limburg, 

regio Zuid.

 

UnieKJP verricht ook werkzaamheden voor klachtencommissies. Indien u hier interesse of nadere info over wenst, neem dan gerust contact met ons op.Wij zijn


René Cardynaals  >  Kinder- en jeugdpsychiater, sociaal geneeskundige, forensisch geneeskundige

                                           en initiatiefnemer unieKJP.

Richard  Bollen     >  PDC organisatieadviseur en mede-oprichter unieKJP.

Nathalie Arts         Vormgever en meedenker.

 2020 © unieKJP – de inhoud is intellectueel eigendom van unieKJP met het vriendelijke verzoek enkel in overleg met de oprichters

deze te delen of gebruiken – zie contactgegevens.